Välkommen till Tool-Teknik


Vi på Tool-teknik AB utför arbeten inom finmekaniska, optronikarbeten, el- och elektronikmontering.


Vår maskinpark består av CNC-maskiner för fräsning och svarvning, skal- och klippmaskiner för tillverkning av kablage, löd- och monteringsutrustning för kretskortsmontering (både hål- och ytmonterat).


Vi hjälper er att tillverka prototyper i enstycks såväl som i små till medelstora serier. Om så önskas tar vi även hand om inköp av alla delar som ingår i er produkt.